Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy "www.sen8.pl", prowadzi sprzedaż wyrobów sprzedawcy - przedsiębiorcy Biana z siedzibą Biskipin 64, 59-225 Chojnów NIP 6912540203, REGON 381884883 (dalej Sklep).
 2. Sklep umożliwia dokonanie zakupów przez Internet.
 3. Wszystkie uwagi, opinie i zapytania dotyczące działania Sklepu i jego pracy należy kierować drogą elektroniczną na adres: sklep@sen8.pl.
 4. Sprzedawcą jest Sklep precyzyjniej określony w ust. 1, natomiast Kupującym jest podmiot składający zamówienie i wyrażający wolę kupna towarów z oferty Sklepu.
 5. Treść strony internetowej Sklepu, zawarta w nim oferta towarowa i cenowa stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego a nie ofertę w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Użyte w niniejszym Regulaminie słowo oferta należy przyjmować zgodnie z niniejszym ustępem.

Składanie zamówień

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu (dalej Regulamin).
 2. Podstawowym warunkiem dokonania zakupu jest złożenie zamówienia poprzez stronę www.sen8.pl w oparciu o zarejestrowanie się w Sklepie i uzyskanie loginu wraz z hasłem lub z pominięciem rejestrowania się. W przypadku, gdy Kupujący chce dokonać zakupu poprzez rejestrację, po wejściu na stronę Kupujący, o ile nie zarejestruje się przy wejściu, wykonując w kolejności czynności w zakresie wyboru i zamówienia towaru zgodnie z procedurą Sklepu, przed złożeniem zamówienia musi się zarejestrować w oparciu o już posiadany login i hasło albo w oparciu o założenie nowego konta z loginem i hasłem. Po zarejestrowaniu i zalogowaniu się Kupujący dodaje do koszyka wybrane towary lub przyjmuje już dokonany do koszyka wybór, a następnie zatwierdza zamówienie wraz z wyborem formy płatności. Po wykonaniu wskazanych czynności w systemie internetowym Sklepu pojawi się zamówienie Kupującego, które Sklep potwierdza drogą e-mailową lub telefoniczną.
 3. Zamówienia można składać poprzez Internet za pomocą formularza zawartego na stronie internetowej Sklepu.
 4. Warunkiem przyjęcia zamówienia przez Sklep jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia oraz wpisanie co najmniej obligatoryjnych informacji, tak oznaczonych w zamówieniu. Formularz zamówienia zawierający niekompletny zestaw informacji nie jest uważany za złożenie zamówienia.
 5. Poprawnie złożone zamówienie powinno zawierać następujące dane: (nazwisko i imię Kupującego, dane adresowe - kod, miejscowość, ul./pl./os., numer mieszkania/domu, telefon lub email - do weryfikacji zamówienia, dokładne określenie wyrobu zgodnie z opisem w Sklepie, cenę towaru, adres dostawy, jeśli jest inny niż adres zamieszkania/siedziby).
 6. Na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zostanie przesłana wiadomość ze specyfikacją zamówienia oraz prośbą o jego potwierdzenie.
 7. W przypadku braku potwierdzenia przez okres dłuższy niż 3 dni Sklep automatycznie anuluje zamówienie.
 8. Kupujący może anulować zamówienie lub zmienić jego zawartość wysyłając powiadomienie pocztą elektroniczną w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia dokonania potwierdzenia, wskazanego w ust. 6.
 9. Zamówienie może dotyczyć wyłącznie oferty towarowej i cenowej w zakresie ujętym w Sklepie.
 10. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, towary objęte taką sprzedażą występują w ofercie ograniczonej ilościowo i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na takie towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. Sklep zastrzega sobie prawo odwoływania sprzedaży promocyjnej lub wyprzedażowej poprzez informację na stronie Internetowej Sklepu bądź wprowadzania w takiej sprzedaży zmian. W przypadku takiej sprzedaży ceny sprzedaży również nie uwzględniają kosztów dostawy.
 11. Zamówienie nie jest wiążące do momentu potwierdzenia przez Sklep dostępności i ceny zamawianego towaru (z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu). Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma jedynie e-maila z informacją o złożeniu zamówienia. Taka informacja jest dla Kupującego potwierdzeniem, że poprawnie wypełnił formularz zamówienia.

Ceny i płatności

 1. Wszystkie ceny sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, są cenami brutto i podane w walucie Złoty Polski (PLN). Do każdej umowy sprzedaży wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest z dniem, w którym wszystkie zamówione przez Kupującego towary są wyprodukowane, skompletowane i gotowe do wysyłki.
 2. Ceny podane w Sklepie są ważne tylko w ofercie internetowej. Oferta cenowa i asortymentowa w Sklepie nie jest ofertą sieci sklepów stacjonarnych Sprzedawcy.
 3. Podane ceny sprzedaży nie obejmują kosztów przesyłki.
 4. Koszty dostawy zamówionego towaru o niewielkich gabarytach określane są w momencie złożenia zamówienia i ponosi je Kupujący. Koszty dostawy zamówionego towaru o dużych gabarytach ustalane są indywidualnie i ponosi je Kupujący. Koszty przesyłki doliczane są do ceny sprzedaży i łącznie stanowią kwotę do zapłacenie przy sprzedaży i wydaniu towaru Kupującemu.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany, bez uprzedzenia, cen sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie, jak również dodawania nowych i zmiany towarów w Sklepie.
 6. Zamówienia potwierdzone przez Kupującego i przyjęte przez Sklep wykonywane są po cenie z zamówienia złożonego przez Kupującego.
 7. Kupujący ma do wyboru następujące formy płatności:
 1. przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy . Kupujący przelewa na podany rachunek bankowy pełną należność obejmującą cenę sprzedaży towaru. Towar wysyłany jest po wpłynięciu pełnej należności na rachunek bankowy,
 2. przy odbiorze za pobraniem
 1. W przypadku wskazanym w ust. 7a i 7b w opisie przelewu należy podać numer zamówienia oraz dane osobowe Kupującego (bez wskazanych informacji zamówienie nie będzie dalej realizowane).

Potwierdzenie i weryfikacja zamówień

 1. Poprawne co do formy złożenie zamówienia potwierdzane jest przez Sklep poprzez automatyczną odpowiedź e-mailem na elektroniczny adres podany w zamówieniu przez Kupującego i z którego zamówienie zostało wysłane.
 2. W przeciągu 48 godzin od momentu złożenia i potwierdzenia zamówienia, przeprowadzona zostaje jego weryfikacja przez Sklep. Weryfikacja odbywa się telefonicznie lub e-mailem.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień, które niemożliwe są do telefonicznej lub e-mailowej weryfikacji z powodu niemożliwości kontaktu z Kupującym w terminie 24 godzin od dnia potwierdzenia z pkt II ust. 7.

Dostawa zamówionych towarów

 1. Zamówienia są realizowane za pośrednictwem: firmy kurierskiej, Poczty Polskiej, przy pomocy transportu własnego.
 2. Dostawa towaru odbywa się w terminie podanym w opisie towaru. Taki czas realizacji (dostawy) jest liczony od momentu otrzymania pełnej wpłaty należności lub potwierdzenia zamówienia za pobraniem , przy czym przy obliczaniu terminu realizacji uwzględnia się wyłącznie dni kalendarzowe przypadające od poniedziałku do piątku.
 3. W przypadku chwilowego braku towaru lub jakichkolwiek innych czynników, z powodu których realizacja zamówienia nie jest w danym momencie możliwa, Kupujący zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. W przypadku posiadania zamówionego towaru w części, taki towar może zostać doręczony Kupującemu zgodnie z zamówieniem, natomiast pozostała część, na koszt Sklepu, w terminie wskazanym zgodnie ze zdaniem pierwszym
 4. W przypadku wskazanym w ust. 4 Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 5. W przypadku, gdy kurier nie zastanie Kupującego pozostawia awizo, a dostawa odbywa się zgodnie z procedurą przyjętą przez kuriera i wskazaną w awizie (w zakresie ponownej próby dostawy, jak i kontaktu Kupującego z kurierem w celu ustalenia szczegółowych warunków dostawy). Jeżeli kurier ponownie nie zastanie Kupującego i w odpowiedzi na drugie awizo Kupujący nie odbierze towaru z miejsca wskazanego przez kuriera w terminie 2 dni, zamówienie jest anulowane.

Reklamacje i zwroty towaru

 1. Sklep dokłada wszelkich starań, aby towar wysyłany do Kupującego był pozbawiony jakichkolwiek wad. W tym celu każdy towar przed zapakowaniem jest szczegółowo sprawdzany. Jeżeli mimo to po otrzymaniu towaru Kupujący znajdzie w nim wady lub uszkodzenia mechaniczne powstałe w transporcie, a niemożliwe do ustalenia przy doręczeniu towaru przez kuriera, powinien niezwłocznie powiadomić Sklep drogą elektroniczną oraz odesłać towar na adres: Biana Biskupin 64, 59-225 Chojnów
 2. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek i zwrotu towarów za zaliczeniem pocztowym lub pobraniem.
 3. Kupujący ponosi koszt przesyłki zwracanego towaru. Niemniej jednak, po rozpatrzeniu i uznaniu reklamacji koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca jednocześnie z realizacją reklamacji w zakresie ust. 4.
 4. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kserokopię faktury VAT z opisem reklamacji na druku reklamacji - (wzór poniżej) lub zgodnie z jego treścią. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar wadliwy zostanie wymieniony na inny tego samego rodzaju, a jeśli nie będzie to możliwe, Sklep zaproponuje Kupującemu równowartość ceny sprzedaży towaru lub zaoferuje inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru Kupującego.
 5. Sklep nie uwzględnia reklamacji towaru w oparciu o różnice w parametrach technicznych (kolorach, rozdzielczości itp.) towarów, wynikające z różnych ustawień monitora komputerowego. Sklep nie dokonuje wymiany zakupionego towaru.
 6. Sklep nie uwzględnia reklamacji w zakresie zmiany wyglądu wyrobów wełnianych wynikających z ich naturalnych właściwości, m.in. "baranizacji wełny" i wychodzenia resztek poprodukcyjnych włosa.
 7. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2002 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostawy towaru, a do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na adres sprzedawcy przed jego upływem. Zwrot ceny sprzedaży nastąpi niezwłocznie wraz ze zwrotem towaru, nie później niż w terminie czternastu dni (w przypadku braku zwrotu towaru Sklep zastrzega sobie prawo zatrzymania ceny sprzedaży do czasu zwrotu prawidłowego towaru). Zwrot ceny sprzedaży nastąpi za pomocą przelewu na rachunek Kupującego. Zwracany towar nie może być używany, nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania lub uszkodzeń, musi posiadać oryginalną, nienaruszoną metkę i opakowanie. Towar należy zwrócić razem z otrzymanym paragonem fiskalnym lub fakturą VAT oraz oświadczeniem konsumenta o odstąpieniu od umowy. - informacja i wzór poniżej). Koszty  odesłania towaru nie podlegają zwrotowi.
 8. Warunkiem koniecznym do zwrotu ceny sprzedaży jest również doręczenie do Sprzedawcy podpisanej kopii dokumentu korygującego do dokumentu zakupu (faktury korygującej VAT).
 9. Wszelkie zwroty i reklamacje należy dokonywać na adres: Biana, z siedzibą w Biskupin 64 , 59-225 Chojnów.
 10. Tolerancja wymiarów produktów ze 100%, czystej, żywej wełny oferowanych w Sklepie wynosi do 2,5%.

Rękojmia i gwarancja

 1. Wszystkie oferowane przez Sklep towary są towarami fabrycznie nowymi oraz wolnymi od wad fizycznych i prawnych.
 2. Produkty posiadają 2 letnią gwarancję. Wszelkie odstępstwa, wydłużenia lub skrócenie tego okresu są zaznaczone w opisie produktu.
 3. Gwarant nie odpowiada za jakiekolwiek usterki, uszkodzenia, zabrudzenia i niezgodności z umową powstałe na skutek nienależytego używania, przechowywania lub konserwacji wyrobów. Gwarancja nie obejmuje zmian w wyrobach, które wynikają z naturalnej właściwości wełny polegającej na tzw. "baranizacji". Jest to zjawisko naturalne w odniesieniu do 100%, czystej, żywej wełny i nie powoduje pogorszenia jakości wyrobów. Nieprawidłowe użytkowanie i czyszczenie jest równoznaczne z ustaniem gwarancji przed jej upływem.
 4. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za niezgodność towaru z umową na warunkach wskazanych w powołanej ustawie.

Umowa sprzedaży

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Kupującym a Sklepem.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy sprzedaży następuje przez wydrukowanie i przekazanie ich Kupującemu w postaci faktury VAT lub poprzez doręczenie specyfikacji zamówienia.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

Postanowienia końcowe

 1. Zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dane osobowe Kupującego wprowadzone są do bazy danych Sklepu i przechowywane przez Sklep wyłącznie w celach realizacji zamówień i w celach marketingowych. Nie będą one udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem przypadków i w zakresie wskazanym w powołanej ustawie. Kupujący ma pełne prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania i zgłaszania w tym zakresie sprzeciwu. Wszelkie pytania odnośnie polityki prywatności prosimy kierować do Sklepu drogą elektroniczną na adres: sklep@sen8.pl.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustaw wskazanych w Regulaminie.
 3. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji dotyczących Sklepu, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Aby zrezygnować z otrzymywania poczty e-mail wystarczy wysłać na adres: sklep@sen8.pl wiadomość o tytule - rezygnacja z newsletters.
 4. Składając zamówienie, Kupujący oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, jest on dla niego zrozumiały i w pełni akceptuje jego warunki. W przypadku wątpliwości co do treści Regulaminu oraz praw i obowiązków Sklepu lub Kupującego, wszelkie wyjaśnienia będą udzielane w odpowiedzi na zapytania kierowane do Sklepu drogą elektroniczną na adres: sklep@sen8.pl.
 5. Wszystkie towary do momentu ostatecznego i pełnego ich zapłacenia przez Kupującego są własnością Sklepu.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez uprzedzenia. Kupujący każdorazowo składając zamówienie winien zapoznać się i potwierdzić treść regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

Załącznik do

REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO www.sen8.pl

WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI

 

 

……………………………………………………………………..            …………………………………………………………………

Imię i nazwisko                                                                           Miejscowość                                       dd-mm-rrrr

 

……………………………………………………………………

Adres (ul/pl/os.)

 

…………………………………………………………………….

Adres (kod i miejscowość) Do

Biana

Biskupin 64                                                                                                                                                                                      59-225 Chojnów

……………………………………………………….

Email, Tel.

 

REKLAMACJA PRODUKTU

 

Reklamację sporządzono w dniu ……………………………………….. r.

(dd-mm-rrrr)

 

…………………………………………………………                                              ………………………………………………………………

Data zawarcia umowy sprzedaży towaru Cena towaru

 

…………………………………………………………                                               ………………………………………………………………

Nazwa (oznaczenie) towaru Przedłożony dowód zawarcia umowy

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

opis zdarzenia (wad  towaru)

 

 

Proszę o rozpatrzenie reklamacji

Towar nie przyjęto/przyjęto*

do reklamacji

 

 

…………………………………………………………..

(data  i podpis reklamującego)

 

 

…………………………………………………………………..

(data, pieczątka i podpis przyjmującego)

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

powód odrzucenia reklamacji

 

 

 

Towar zwrócono po reklamacji .........................................................................................................................................................

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Opis towaru po reklamacji

 

……………………………………………………….

(data i podpis reklamującego)

 

…………………………………………………………………….

(data, pieczątka i podpis zwracającego towar)

 

*niepotrzebne skreślić

 

Załącznik do

REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO www.sen8.pl

 

Informacja o korzystaniu z prawa odstąpienia od umowy

wraz z wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 

Biana, z siedzibą: ul. Biskupin 64, 59-225 Chojnów wpisany  NIP: 6912540203, REGON: 381884883 (dalej Przedsiębiorca) jako właściciel Sklepu www.sen8.pl w ramach relacji z Klientem będącym konsumentem oświadcza, iż:

 

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym:


- Klient wszedł w posiadanie rzeczy (Towaru) lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy (Towaru),

 

- w przypadku objęcia umową wielu rzeczy (Towarów) i dostarczenia ich osobno termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy (Towaru) lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy (Towaru).

 

 1. Aby Klient skorzystał z prawa odstąpienia od umowy musi Klient poinformować Przedsiębiorcę – Biana o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysłanego pocztą

(na adres: Biskupin 64, 59-225 Chojnów, tel. 512 996 371, adres poczty elektronicznej: sklep@sen8.pl

 

 1. Dla złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (jednak nie jest to obowiązkowe) w brzmieniu wskazanym poniżej pod lit. h.

 

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 1. Skutki odstąpienia od umowy:

 

- w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (Towaru), zgodnie z ofertą dostawy rzeczy (Towaru) przez Sklep Przedsiębiorcy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Przedsiębiorca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie

 

- Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od     Umowy.

f)      Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt.

g)      Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.

 

 1. Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

Biana

Biskupin 64

59-225 Chojnów

 

OŚWIADCZENIE KONSUMENTA

O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja/My, ................................................................................................................................, niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………...…

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………...…

 

Umowy sprzedaży z dnia …………………………………….. r.

 

Imię i nazwisko konsumenta (-ów): ……………………………………………………………………………………………………

 

Adres konsumenta (-ów): ……………………………………………………………………………………….………………………

 

Data: …………………………………………………..

 

 

Podpis konsumenta (-ów): ……………………………………………………………………………………….……………………..

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić