Polityka Prywatności sklepu internetowego sen8.pl

 1. bIANA  z siedzibą w Biskupin 64, 59-225 Chojnów,  NIP 6912540203 jako właściciel sklepu internetowego sen8.pl ceniąc sobie relacje ze swoimi Klientami oraz Gośćmi (dalej Użytkownik) pragnie odpowiedzialnie obchodzić się z informacjami oraz danymi, którymi dysponuje.
 2. Niniejsza Polityka prywatności ma służyć:
  • ochronie prywatności Użytkowników;
  • ochronie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach;
  • bezpieczeństwu przechowywanych danych.
 3. Przy każdorazowym przekazywaniu przez Użytkownika swoich danych osobowych, wyraża on zgodę na przetwarzanie ich przez Biana w celu kontaktu z nim oraz w celach marketingowych i statystycznych.
 4. Użytkownik przekazuje swoje dane na zasadzie dobrowolności i ma prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.
 5. Zebrane dane osobowe tworzą zbiór i przechowywane są na serwerze 
 6. Dostęp do serwera posiada jedynie administrator sieci.
 7. Gromadzimy i przechowujemy ogólne dane dotyczące liczby odwiedzających nasz sklep, co pomaga nam ulepszać jego zawartość pod względem merytorycznym i graficznym.
 8. Dane osobowe przechowywane i przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz.833 z poz. zm.).
 9. Podczas odwiedzin serwisu sen8.pl przez Użytkownika możemy przechowywać niektóre informacje za pomocą plików cookies, tzn. informacje które serwer zapisuje na dysku komputera Użytkownika i będzie mógł je odczytać przy każdorazowym połączeniu się z jego komputera. Pliki cookies nie są używane do gromadzenia danych osobowych oraz nie niszczą żadnych plików Użytkownika, a dostarczają jedynie Biana danych statystycznych o ruchu Użytkowników, a także korzystaniu przez nich z podstron sklepu. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies.

10.  Biana zastrzega sobie prawo do usunięcia konta, którego Użytkownik naruszył Regulamin sklepu internetowego sen8.pl lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych Użytkowników.

11.  Korzystając z serwisu sen8.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przyjęcie zasad niniejszej Polityki prywatności.

12.  Biana rezerwuje sobie prawo do zmiany praktyk w zakresie informacji oraz zasad niniejszej Polityki prywatności.

13.  Za każdym razem, gdy niniejsza Polityka prywatności zostanie zmieniona, zmianie ulegnie jej data, aby wskazać czas dokonania zmian.

14.  Praktyki w zakresie informacji oraz zasady niniejszej Polityki prywatności wprowadzono w dniu 01 stycznia 2009 r.